Eenvoudig aan te passen plattegronden

De volkstuindersvereniging was aangewezen op door het kadaster verstrekte decennia oude handgetekende en inmiddels grijs gekopieerde plattegronden van de verschillenden volkstuincomplexen, waarvan de opdeling in de loop der jaren drastisch was gewijzigd. Peter van der Gulden, bestuurslid van de vereniging, bracht de terreinen opnieuw in kaart. Hij tekende Illustrator-bestanden die zich eenvoudig laten aanpassen bij een gewijzigde indeling en die in SVG-formaat gekoppeld kunnen worden aan het ledenbestand.

Ontwerpers van plattegronden

Ons streven is om in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en producenten hoogwaardige grafische producten te ontwerpen waarin schoonheid, relevantie en praktisch nut onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bent u op zoek naar ontwerpers met een dergelijke aanpak? Bel (06 21213517) of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.