Een plattegrond op een verhuisbericht

Woningcorporatie Woonstede verhuisde naar een nieuw kantoor, Diomede, in het centrum van Ede. Wij kregen de opdracht een verhuisbericht te maken met, naast een van de nieuwbouw, een plattegrond waarop de oude en nieuwe lokatie van kantoor helder staan aangegeven .

Ontwerpers van plattegronden

Ons streven is om in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en producenten hoogwaardige grafische producten te ontwerpen waarin schoonheid, relevantie en praktisch nut onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bent u op zoek naar ontwerpers met een dergelijke aanpak? Bel (06 21213517) of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.