Een routekaart in een boek

Een heldere, sobere routekaart in zwart, wit en grijstinten
Margreet Stubbe schreef De route van de Grote Vlucht, een boek met vraaggesprekken en ecodocumenten de levensgeschiedenissen van mennonietenfamilies uit West-Pruisen, de Oekraïne en Canada. Wij verzorgden de cartografie met onder andere een routekaart.

Vormgevers van plattegronden

Ons streven is om in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en producenten hoogwaardige grafische producten te ontwerpen waarin schoonheid, relevantie en praktisch nut onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bent u op zoek naar ontwerpers met een dergelijke aanpak? Bel (06 21213517) of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.