Twee enveloppen met een plattegrond

Centraal Museum Utrecht: een prachtig doolhof!
“In de jaren 1991–1994 heeft het Centraal Museum een speciaal beleid gevoerd op het gebied van grafische vormgeving. Uitgangspunt was het ontwikkelen van een scala aan stijlen, geen ‘corporate identity’, maar een ‘no-total design-stijl’. Het project trok nationaal en internationaal grote aandacht en oogstte grote waardering. Ter afsluiting van het project werden in de zomer van 1994 alle gerealiseerde producten geëxposeerd.” (Bron: )

Voor dit project hebben wij twee enveloppen ontworpen. Voor ons was het museum een doolhof waarin wij de weg snel kwijtraakten. De plattegrond op de enveloppen illustreert dit dwalen. Na binnenkomst via de frankeerzone (het licht gedrukte deel rechtsboven) nader je gaandeweg het hart van het museum.

Ontwerpers van plattegronden

Ons streven is om in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en producenten hoogwaardige grafische producten te ontwerpen waarin schoonheid, relevantie en praktisch nut onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bent u op zoek naar ontwerpers met een dergelijke aanpak? Bel (06 21213517) of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.