Een schematische stadsplattegrond

Tijdens de expositie ‘kunstenaarsboeken’ stelde Gea Grevink haar kunstenaarsboeken tentoon bij Galerie Teun Renes. Op verzoek van de organisatie ontwierpen wij voor deze gelegenheid een informatiekrant met daarin een schematische stadsplattegrond met daarop de zeven deelnemende locaties.

Ontwerpers van stadsplattegronden

Ons streven is om in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en producenten hoogwaardige grafische producten te ontwerpen waarin schoonheid, relevantie en praktisch nut onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bent u op zoek naar ontwerpers met een dergelijke aanpak? Bel (06 21213517) of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.