Op de vlucht

Een goed ontwerp is steeds weer anders inzetbaar.
Voor Platform Binnenstad Arnhem maakten wij een variant van onze kwartierenkaart die alle etalages toont waarin foto’s, objecten en verhalen te vinden zijn die daar geplaatst zijn in het kader van de herdenking van de evacuatie van Arnhem.

Ontwerpers van plattegronden

Ons streven is om in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en producenten hoogwaardige grafische producten te ontwerpen waarin schoonheid, relevantie en praktisch nut onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bent u op zoek naar ontwerpers met een dergelijke aanpak? Bel (06 21213517) of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.