Een plattegrond op een muur

Het Arnhems Modekwartier op grote schaal op een hoekhuis
De Klarendalseweg vormt het hart van het Arnhemse Modekwartier. Omdat het bezoekers van buiten de stad niet altijd duidelijk was dat dit winkelgebied zich uitstrekt tot aan het einde van de straat vroeg woningcorporatie Volkshuisvesting ons om halverwege de weg een te maken die laat zien dat het de moeite loont de straat verder uit te lopen. Wij ontwierpen een plattegrond met landmarks die begin en eind van de straat markeren.

Ontwerpers van plattegronden

Ons streven is om in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en producenten hoogwaardige grafische producten te ontwerpen waarin schoonheid, relevantie en praktisch nut onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bent u op zoek naar ontwerpers met een dergelijke aanpak? Bel (06 21213517) of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.