Een virtuele plattegrond

Een levensechte kaart van een virtuele stad
is een project van Peter van der Gulden waarbij door toevalsgetallen gedefinieerde data met behulp van Scalable Vector Graphics (SVG) zichtbaar wordt als plattegronden van een niet bestaande metropool.
De legenda vermeldt openbare gebouwen, bijzondere bomen en de geboorte-, woon- en sterfhuizen van beroemde inwoners van de metropool.
De telkens weer unieke stadskaarten kleuren mee met het verloop van het etmaal: de nacht, de ochtendschemer, de dag en de avondschemer.

Ontwerpers van plattegronden

Ons streven is om in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en producenten hoogwaardige grafische producten te ontwerpen waarin schoonheid, relevantie en praktisch nut onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bent u op zoek naar ontwerpers met een dergelijke aanpak? Bel (06 21213517) of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.