Experimentele plattegronden

Plattegronden opgebouwd uit enkel letters, cijfers en leestekens; met louter cyrillische lettertekens of juist helemaal zonder typografie; gestencild, gefotokopieerd of gestempeld; geprint, gesneden uit papier of afgedrukt als linoleumsnede; op een losse kaart of gerild, gevouwen en gebonden in een boekje. Centrumkaarten, streekkaarten en landkaarten: grafische experimenten in kleine oplage vermenigvuldigd en toegepas in uitnodigingen en kunstenaarsboeken.

Ontwerpers van plattegronden

Ons streven is om in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en producenten hoogwaardige grafische producten te ontwerpen waarin schoonheid, relevantie en praktisch nut onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bent u op zoek naar ontwerpers met een dergelijke aanpak? Bel (06 21213517) of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.