Een experimentele social media website

Geen big data, geen verdienmodel.
Een website waarop je je vrienden kunt spreken zonder dat het besprokene wordt opgeslagen en te gelde gemaakt, dat moet toch mogelijk zijn? Peter van der Gulden besloot bij wijze van experiment te bouwen: een HTML5 social media site met een decentrale database waar berichten na 36 uur definitief uit worden verwijderd.

Hoeveel gebruikers smallTALK kent en hoeveel berichten zij inmiddels plaatsten, daarover valt uit de aard der zaak niets te zeggen.
Remco de Vrijgemaakte: ‘Nadat ik wegging bij Facebook zocht ik een waardige opvolger. SmallTALK voldoet daar ruimschoots in.’

Jan Willem: ‘En een groot compliment voor de webmaster van smallTALK: hij luistert niet alleen naar de wensen van de gebruikers, meestal vervult hij ze ook nog.’

Ontwerpers van huisstijlen

Ons streven is om in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en producenten hoogwaardige grafische producten te ontwerpen waarin schoonheid, relevantie en praktisch nut onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bent u op zoek naar ontwerpers met een dergelijke aanpak? Bel (06 21213517) of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.