Een functionele huisstijl

Vormgeving moet in onze ogen mogelijkheden scheppen in plaats van inperken. Onze eigen huisstijl is daarom zo leeg mogelijk, maar wel uiterst functioneel. Briefpapier en enveloppen met enkel vlakken en lijnen – die de opmaak ondersteunen en helpen de brief netjes in drieën te vouwen of te perforeren. En een website met een helder en snel interface en lekker veel werk – maar wel met een uitgekiend content management systeem waarmee de zoekmachine optimalisatie per pagina geregeld kan worden.

Ontwerpers van huisstijlen

Ons streven is om in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en producenten hoogwaardige grafische producten te ontwerpen waarin schoonheid, relevantie en praktisch nut onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bent u op zoek naar ontwerpers met een dergelijke aanpak? Bel (06 21213517) of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.