Een nieuwsbrief voor een wooncorporatie

Een huisstijl flexibel in kleur en vorm.
Toen Wooncorporatie Woonstede besloot de Uitvindersbuurt in Ede grondig te renoveren, werden wij gevraagd een nieuwsbrief te ontwerpen waarin de bewoners op de hoogte werden gehouden van de stand van zaken. In dertien jaar maakten wij 28 nieuwsbrieven in drie verschillende layouts.

Huisstijl-ontwerpers

Ons streven is om in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en producenten hoogwaardige grafische producten te ontwerpen waarin schoonheid, relevantie en praktisch nut onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bent u op zoek naar ontwerpers met een dergelijke aanpak? Bel (06 21213517) of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.