Een vloeibare huisstijl

Wilma van der Bruggen beweegt zich als procesmanager op een onafhankelijke manier tussen gesprekspartners heen en weer en probeert zo een variëteit aan belangen bijeen te brengen, met als doel de verschillen daartussen optimaal te benutten. Aan ons de vraag om voor haar bedrijf LOGOS een huisstijl te ontwerpen.

Wij verbeeldden haar uitgangspunten met een schijnbaar vloeibare, stromende huisstijl – niet alleen in vorm maar ook in de toepassing daarvan: iedere huisstijldrager toont een eigen variant van het logo.

Huisstijlontwerpers

Ons streven is om in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en producenten hoogwaardige grafische producten te ontwerpen waarin schoonheid, relevantie en praktisch nut onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bent u op zoek naar ontwerpers met een dergelijke aanpak? Bel (06 21213517) of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.