Een huisstijl voor een psychotherapeut

Toen Erik Peeters in 2000 begon met zijn eigen praktijk voor psychotherapie voor kinderen en jongeren vroeg hij ons een huisstijl te ontwerpen. In eerste instantie ontwierpen wij een logo, briefpapier, afspraken- en visitekaartjes. Tien jaar later kwam daar de website bij.
Erik Peeters: ‘Gea en Peter hebben voor mij een mooie en pakkend logo gecreëerd, waar ik altijd heel tevreden over ben geweest. Het sloot goed aan bij mijn visie en gevoel over wat ik met de praktijk wilde, en heb er altijd veel positieve reacties op gekregen. Ook het bijbehorende briefpapier en afsprakenkaartjes hebben ze ontworpen. De eenvoudige en sobere stijl zonder frivoliteiten spreekt mij erg aan.’

Ontwerpers van websites

Ons streven is om in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en producenten hoogwaardige grafische producten te ontwerpen waarin schoonheid, relevantie en praktisch nut onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bent u op zoek naar ontwerpers met een dergelijke aanpak? Bel (06 21213517) of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.