Een papieren tas voor Schiphol

Een ‘all over (the world)’ dessin voor een draagtas.
Kort nadat in Zuid-Afrika een einde was gekomen aan de apartheid deed Schiphol een bod op de exploitatierechten van een van de vliegvelden van de Airports Company of South Africa (ACSA). Rainbow Arena was de naam die men aan het vliegveld wilde geven.
Wij werden gevraagd een draagtas te ontwerpen om het bidbook in aan te bieden. De tas diende uitdrukking te geven aan de basiswaarden die Schiphol wilde uitdragen: kleurrijk, avontuurlijk, multicultureel, milieuvriendelijk. We ontwierpen een logo en een dessin en lieten dat zeefdrukken op papier. Daarmee maakten wij een tiental tassen die naar Zuid-Afrika werden gevlogen.

De exploitatie werd overigens aan een andere partij uitbesteed.

Ontwerpers van dessins

Ons streven is om in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en producenten hoogwaardige grafische producten te ontwerpen waarin schoonheid, relevantie en praktisch nut onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bent u op zoek naar ontwerpers met een dergelijke aanpak? Bel (06 21213517) of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.