Leporelloboekje Loep

Bijproduct van een lange schetsfase
Standaard deel van ons ontwerpproces is een uitgebreide schetsfase waarin wij alle opties in kaart brengen. Al die stappen zijn nodig voor een goed eindresultaat, ook de opties die onderweg afvallen.

Al die schetsen bewaren wij. We bundelen ze in een ringband. Desgewenst maken we na afloop een kopie van zo’n verzameling aan onze opdrachtgevers.

Soms werken we schetsen uit tot een rijfel. Van Dale omschrijft rijfels als afsnijdsel van papier. Normaal gesproken verdwijnen na het schoonsnijden van drukwerk deze onbedrukte reststroken in de oudpapierbak. Wij lieten jarenlang op deze reststroken vrij werk mee drukken: onze rijfels.

‘Loep’, een piepklein boekje van 4 bij 4 cm, verscheen als derde uitgave in de reeks rijfels.

Ontwerpers van dessins

Ons streven is om in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en producenten hoogwaardige grafische producten te ontwerpen waarin schoonheid, relevantie en praktisch nut onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bent u op zoek naar ontwerpers met een dergelijke aanpak? Bel (06 21213517) of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.