Een ex libris met een dessin

De bibliotheek als uitgangspunt voor de ex libris
Chris Dutilh vroeg ons een ex libris te ontwerpen voor zijn huisbibliotheek. Die bleek te bestaan uit een hoge smalle kamer, met tegen beide zijwanden hoge smalle boekenkasten. De vorm zijn huisbibliotheek keert terug in het dessin op de ex libris.
Het eigendomsmerk is op semi-transparant papier gedrukt in ‘schoon en weer’, een techniek waarbij de drukvormen voor voor- en achterzijde naast elkaar gedrukt worden op de voor- en achterkant van een drukvel dat nadien doormidden wordt gesneden.

Ontwerpers van dessins

Ons streven is om in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en producenten hoogwaardige grafische producten te ontwerpen waarin schoonheid, relevantie en praktisch nut onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bent u op zoek naar ontwerpers met een dergelijke aanpak? Bel (06 21213517) of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.