Dessin als belangrijk onderdeel van een huisstijl

De rode draad in het werk van de Moor Movements omschrijft Ingeborg de Moor als ‘veranderingen in organisaties en de consequenties daarvan voor mensen en hun dagelijks werk’.
Wij ontwierpen de huisstijl voor haar bedrijf. Achterop de visitekaartjes en memokaarten plaatsten wij een lineair dessin op basis van het logo dat de stijl van werken visualiseert: de Moor Movements voert met zachte hand grote veranderingen door.

Ontwerpers van dessins

Ons streven is om in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en producenten hoogwaardige grafische producten te ontwerpen waarin schoonheid, relevantie en praktisch nut onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bent u op zoek naar ontwerpers met een dergelijke aanpak? Bel (06 21213517) of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.