Een vlag als kunstwerk

De gemeente Arnhem verstrekte ons de kunstopdracht om een vlag te ontwerpen bij de oplevering van Sportcentrum Rijkerswoerd. In het ontwerp moest de lokatie terug te vinden zijn.
Wij ontwierpen een met een 17-de eeuwse notatiewijze voor heraldische kleuren als uitgangspunt. Het patroon verbeeldt het volgroeien van het groene landschap dat Arnhem en Nijmegen scheidt. Enerzijds zijn de blokken, balken en vlakken op te vatten als de facade van stedelijke bebouwing. Anderzijds is het een plattegrond waarop in horizontale banen de IJssel, Arnhem, de Rijn, de Betuwe, de Waal, Nijmegen en de Maas terug te vinden zijn.

Ontwerpers van kunstopdrachten

Ons streven is om in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en producenten hoogwaardige grafische producten te ontwerpen waarin schoonheid, relevantie en praktisch nut onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bent u op zoek naar ontwerpers met een dergelijke aanpak? Bel (06 21213517) of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.