Een langlopend project

Het principe van een magisch vierkant werd zo’n 5000 jaar geleden ontdekt. De constructie ervan heeft vele wiskundigen en puzzelaars al net zo lang bezig gehouden, met opmerkelijk weinig resultaat. Voor ieder magisch vierkant van een bepaalde orde is wel een oplossing gevonden, echter een algemene methode om alle mogelijke magische vierkanten te vinden ontbrak tot nu toe.

Peter van der Gulden zette een belangrijke eerste stap in die richting. Hij schreef een script dat telkens een nieuw zuiver magisch vierkant van de orde 6 (MV6) kan delven.

Boekontwerper Jan Willem den Hartog van bedacht een methode om de getallen van een magisch vierkant te vervangen door vormen zodat de vierkanten tot leven komen en per verschillend vierkant een unieke vorm aannemen. Op zie je daar het resultaat van.

Die website delft zo’n 350.000 zuiver magische vierkanten per week. Dat lijkt veel maar als dit tempo wordt aangehouden zal het laatste vierkant pas over 1.000 miljard jaar worden gedolven.

Een uitzonderlijk project

Ons streven is om in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en producenten hoogwaardige grafische producten te ontwerpen waarin schoonheid, relevantie en praktisch nut onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bent u op zoek naar ontwerpers met een dergelijke aanpak? Bel (06 21213517) of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.