Een afscheidscadeau

Na een reorganisatie van een afdeling van de Provincie Gelderland zwermde het personeel, dat tot dan toe was gehuisvest op één lokatie, uit over de provincie. Om dit moment te markeren wilde hun werkgever deze ambtenaren een kunstwerk aanbieden. Aan ons werd gevraagd dit afscheidscadeau te ontwerpen.
We ontwierpen een in goud op aluminium gezeefdrukt panorama dat een verbinding legt tussen de oude gezamenlijke vestiging en de zes nieuwe werkplekken verspreid over Gelderland. Het panorama omlijst de van Gelderland en toont de horizon met alle markante torens en gebouwen zoals zij zagen vanaf hun oude werkplek. Achter die horizon verwijzen zes gaten langs de rand van de schijf naar de windrichtingen waarin men zou vertrekken.

Ontwerpers van een afscheidscadeau

Ons streven is om in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en producenten hoogwaardige grafische producten te ontwerpen waarin schoonheid, relevantie en praktisch nut onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bent u op zoek naar ontwerpers met een dergelijke aanpak? Bel (06 21213517) of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.