Typografie en pictogrammen op een flat

Aan de Leeghwaterstraat in Ede staan zes flats, vernoemd naar de Noord-Hollandse polders die Jan Adriaensz. Leeghwater in het begin van de zeventiende eeuw hielp aanleggen.
Wij werden door de gezamenlijke opdrachtgevers (Gemeente, woningcorporatie Woonstede en BCE Bouw) gevraagd om in tekst en beeld identiteit te geven aan de woontorens. Wij ontwierpen zes pictogrammen, die elk het karakteristieke sloten- en kanalenstelsel van één van deze polders weergeven. Bij elkaar geplaatst op de wanden van de flats vormen zij, samen met de typografie, de plattegrond van de straat.

Ontwerpers van pictogrammen

Ons streven is om in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en producenten hoogwaardige grafische producten te ontwerpen waarin schoonheid, relevantie en praktisch nut onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bent u op zoek naar ontwerpers met een dergelijke aanpak? Bel (06 21213517) of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.