Een stalen paard als kunstopdracht

Woostede renoveerde zeven flats in Ede-Zuid. De Woningbouwvereniging verstrekte ons de kunstopdracht om zeven gelijkwaardige vandaalbestendige banken te ontwerpen die de flats ieder een herkenbare identiteit zouden geven en de bewoners de gelegenheid om even te gaan zitten. Wij ontwierpen zeven stalen kunstwerken: naast dit paard een , een , een , een , een en een .

Ontwerpers van kunstopdrachten

Ons streven is om in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en producenten hoogwaardige grafische producten te ontwerpen waarin schoonheid, relevantie en praktisch nut onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bent u op zoek naar ontwerpers met een dergelijke aanpak? Bel (06 21213517) of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.