Een stalen haan als kunstopdracht

Woostede renoveerde zeven flats in Ede-Zuid. De Woningbouwvereniging verstrekte ons de kunstopdracht om zeven gelijkwaardige vandaalbestendige banken te ontwerpen om de flats ieder een herkenbaar karakter te geven en de bewoners de mogelijkheid om even te gaan zitten. Wij ontwierpen zeven stalen kunstwerken: naaste deze haan een , een , een , een , een en een .

Kunstopdrachten

Ons streven is om in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en producenten hoogwaardige grafische producten te ontwerpen waarin schoonheid, relevantie en praktisch nut onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bent u op zoek naar ontwerpers met een dergelijke aanpak? Bel (06 21213517) of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.