Een nieuwsbrief met een modelbouwplaat

Wilt u een abstracte boodschap concreet maken?
In de zomer van 2012 renoveerde Utrecht de trambaan tussen Nieuwegein en IJsselstein. vroeg ons een nieuwsbrief te ontwerpen waarin de bewoners werden geïnformeerd over de te verrichten werkzaamheden. Voor de achterzijde van de bewonersbrief ontwierpen wij een bouwplaat van de Utrechtse tram.

Ontwerpers van modelbouwplaten

Ons streven is om in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en producenten hoogwaardige grafische producten te ontwerpen waarin schoonheid, relevantie en praktisch nut onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bent u op zoek naar ontwerpers met een dergelijke aanpak? Bel (06 21213517) of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.