Een verkoopbrochure met een bouwplaat

Wilt u een tastbare reminder meegeven aan serieuze gegadigden?
Toen (Apeldoorn) in 2009 de eerste woningen in de Vlindertuin in de verkoop deed, bereikte de kredietcrisis juist zijn hoogtepunt. Ons Huis voegde onze dubbelgevouwen A2-bouwplaat toe aan de verkoopbrochure om voor geïnteresseerde kopers de nog te bouwen woningen alvast zicht- en tastbaar te maken.

Ontwerpers van bouwplaten

Ons streven is om in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en producenten hoogwaardige grafische producten te ontwerpen waarin schoonheid, relevantie en praktisch nut onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bent u op zoek naar ontwerpers met een dergelijke aanpak? Bel (06 21213517) of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.