Een bouwplaat van Hotel New York

Wilt u de geschiedenis van uw monumentale pand vereeuwigen?
De toenmalige eigenaren van wilden de geschiedenis van hun monumentale lokatie, het voormalige directiegebouw van de Holland Amerika Lijn, vastleggen. Wij werden gevraagd hiervoor een te ontwerpen met daarin – naast een geïllustreerde geschiedschrijving van de H.A.L. – een gedetailleerde modelbouwplaat van het gebouw. Het omslag van het boek toont de vlag van het hotel met daarop de namen van de belangrijkste lijndiensten van weleer. De cover doet tevens dienst als onderplaat van de bouwplaat.
Alle vormen zijn met de hand getekend en met sjablonen ingekleurd.
Op basis van deze grote bouwplaat hebben we een variant ontworpen voor op een ansichtkaart. Aan die ansichtkaart hebben we nog een bouwplaat van een watertaxi toegevoegd.

Ontwerpers van modelbouwplaten

Ons streven is om in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en producenten hoogwaardige grafische producten te ontwerpen waarin schoonheid, relevantie en praktisch nut onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bent u op zoek naar ontwerpers met een dergelijke aanpak? Bel (06 21213517) of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.