Een plattegrond van Moskou in een boek

Toen Gea Grevink in 1989 Moskou bezocht was ze de weg regelmatig kwijt. Overal waar zij uit de bus stapte zag ze hem verschijnen: het spook van Moskou. In de hoofdstad van de voormalige Sovjet-Unie telde ze zes identieke reusachtige gebouwen, die weer sprekend leken op het paleis van Cultuur en Wetenschap dat ze al kende uit Warschau. Gea plaatste dat paleis, de Suikertaart, daar waar hij volgens haar thuishoorde: op de plattegrond van Moskou. Van die stadskaart maakte zij een gelaagd en uitklapbaar boek: Moskwa.
In 1990 gaf Moskwa in oplage uit. In 1991 werd Moskwa door een vakjury hors concour gerekend tot de Best Verzorgde Boeken.

Boekontwerpers

Ons streven is om in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en producenten hoogwaardige grafische producten te ontwerpen waarin schoonheid, relevantie en praktisch nut onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bent u op zoek naar ontwerpers met een dergelijke aanpak? Bel (06 21213517) of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.