Een boek met een bouwplaat

Het Rotterdamse Hotel New York is gehuisvest in het voormalige directiegebouw van de Holland Amerika Lijn, de Nederlandse scheepvaartmaatschappij die tussen 1873 en 1978 een grote rol speelde in de landverhuizingen van Europa naar Amerika.

Samen met de Prins uitgeverij verzorgden wij in opdracht van H.N.Y. een boek dat naast een rijk geïllustreerde geschiedschrijving van de H.A.L. tevens een gedetailleerde bevat van het hotel, een rijksmonument ontworpen door Muller, Droogleever Fortuyn en Van der Tak.

Boekontwerpers

Ons streven is om in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en producenten hoogwaardige grafische producten te ontwerpen waarin schoonheid, relevantie en praktisch nut onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bent u op zoek naar ontwerpers met een dergelijke aanpak? Bel (06 21213517) of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.