Boekomslag met plattegronden

Voor de gemeente ontwierpen wij een boek met twee covers en twee invalshoeken: een boekdeel dat handelt over de cultuurhistorische en een ander over de landschappelijke invloeden die zijn terug te vinden in de stad. Op beide boekomslagen plaatsten we de die in het boek de beschreven ontwikkelingen illusteren.

De brochure is online te lezen via het van de gemeente Arnhem.

Boekontwerpers

Ons streven is om in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en producenten hoogwaardige grafische producten te ontwerpen waarin schoonheid, relevantie en praktisch nut onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bent u op zoek naar ontwerpers met een dergelijke aanpak? Bel (06 21213517) of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.